Przygotowujemy materiały dowodowe, dla sądu lub innych instytucji.

Ostatnim etapem jest przygotowanie raportu końcowego do spraw sądowych lub urzędowych. Raport taki składa się z opisu ustalonego stanu rzeczy oraz materiałów potwierdzających ustalone fakty. Gromadzimy dokumentację dotyczącą osób i zdarzeń.