Badanie wariografem

Skrining („screen” ang. – odsiew, badanie na lojalność personelu), badanie ma na celu wykrycie niekompetentnych kandydatów/pracowników  w przedsiębiorstwie, działalność których może powodować finansowe i materialne straty.

Badanie przy użyciu poligrafu pozwala ocenić/wykryć:

 • Związek z przestępczym światem,
 • Przestępcze działania w przeszłości,
 • Nielegalne posiadanie broni,
 • Skłonności do nadużywania alkoholu,
 • Zażywanie narkotyków i wszelkie działania z nimi związane,
 • Uczciwość i lojalność personelu,
 • Wiarygodność ankietowych danych,
 • Sprawdzenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników i ich życiorysów,
 • Przestępstwa popełnione na szkodę firmy.
  (oszustwa, kradzieże, przekazywanie poufnej informacji konkurującym firmom, itp.)

Osoba przechodząca badanie powinna być zdrowa, w przeddzień nie spożywać alkoholu, nie odczuwać żadnych potrzeb fizjologicznych - nie głodna, wypoczęta.

Poligraflolog przeprowadzający badania nie będzie pozyskiwał tajemnicy handlowej, służbowej (odnośnie poprzednich miejsc zatrudnienia). Nie będzie poruszał spraw dotyczących religii, wolności seksualnej oraz stosunku do innych ras. Badany będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytania bez podania przyczyny. Aby przystąpić do badań osoba zgłaszająca się dobrowolnie podpisuje zgodę na badania.
 
Wartość diagnostyczna wynik badania określa się na 90-95%, należy więc je traktować pomocniczo, a nie decydująco.

Cena przeprowadzenia jednego badania na wariografie to 2500 zł (brutto)

Przy badaniach 5 i więcej osób możliwe zniżki do 20%.