Sprawy rodzinne

  • wywiad
  • zdrady współmałżonków
  • obserwacja osób, zdarzeń, nieruchomości
  • ustalanie kontaktów osoby, rozkładu dnia, miejsca pobytu, pełna dokumentacja z wykonanych czynności mogąca stanowić dowód przed sądem w sprawach o rozwód, prywatny detektyw na życzenie klienta zeznaje podczas rozprawy jako świadek
  • ustalanie majątku współmałżonków
  • opiekunka do dzieci ( weryfikacja listów referencyjnych, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego odnośnie kandydata, monitoring zachowania opiekunki podczas nieobecności rodziców)
  • obserwacja towarzysząca i stacjonarna przy użyciu sprzętu najnowszej generacji