Wywiad gospodarczy

 

 • potwierdzenie danych kontaktowych wskazanej firmy
 • weryfikacja numerów NIP, REGON i KRS
 • ustalanie informacji dotyczących :
  • właścicieli lub osób zarządzających firmą
  • kont bankowych
  • kondycji finansowej
  • zakresu i rodzaju działalności sprawdzanej firmy
  • postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych
 • sprawdzanie składników majątku firmy
 • sprawdzanie zaplecza personalnego i logistycznego
 • ustalenie reputacji firmy w branży
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji
 • i inne